Wie is Marie Joof?

Thea Mom stuurt naar alle sponsors van haar Noodpot nieuwsbrieven. Jiki wil deze nieuwsbrieven graag onder de aandacht brengen, omdat wij haar werk enorm bewonderen en hopen dat meer mensen haar projecten zullen sponsoren. Jiki steunt slechts de Noodpot vanuit de Gemeente Geertruidenberg en omstreken en Thea Mom is dus op geen enkele andere wijze verbonden aan Jiki. Wij brengen u wel graag met haar in contact! Daarom delen wij dit bericht van Thea:

“Marie Joof is een geweldige vrouw van 54 jaar. Ze is moeder van zes zonen en met hart en ziel bezig met haar beroep. Ze is namelijk een Gambiaanse gediplomeerde verpleegster en verloskundige. Doorgewinterd en zeer ervaren, ze leeft voor haar werk. Ze woont in het dorp Brufut, gelegen in het kleine West-Afrikaanse land Gambia, en werkt voor de Gambiaanse overheid in de ziekenzorg.

Zij heeft onder andere de supervisie over negen dorpen waar geen ziekenhuis of dokter te vinden is. Daar bezoekt zij de plaatselijke gezondheidswerker en de lokale vroedvrouw, die beiden geen enkele medische opleiding hebben genoten. Zij traint, adviseert en begeleidt hen bij hun werk en brengt hen de nodige medicijnen en materialen (mits aanwezig).

Zij begeleidt en checkt in deze regio ook alle TB-patiënten en zorgt voor tijdige medicatie. Daarnaast regelt zij in deze dorpen de controledag voor de zwangere vrouwen en voor de vrouwen die onlangs zijn bevallen. Het gaat dan meestal om zo’n 200 tot 300 vrouwen die komen voor controle, advies en medicijnen. Zeer intensieve werkzaamheden, mede vanwege de slechte en hobbelige zandwegen van dorp tot dorp. Haar salaris voor deze zware job bedraagt omgerekend 50 euro, wat voor ons ondenkbaar is, maar wat ook in Gambia te weinig is om van te leven.

En naast haar drukke baan heeft Marie in haar eigen compound (met hulp van de Noodpot) een klein kliniekje gerealiseerd waar zij, na thuiskomst van haar zware werkdag, ook nog de nodige medische zorg verleent. Dit kliniekje is inmiddels onmisbaar geworden voor haar omgeving. Iedere zieke kan aankloppen, maar met name voor zwangere vrouwen die moeten bevallen is het kliniekje van Marie een uitkomst omdat er in de avond en nacht geen vervoer is naar het dorpsziekenhuis. Zij verleent dan alle hulp die nodig is en vele baby’s kwamen en komen in dit kliniekje ter wereld, meestal in de nachtelijke uren. Dat gebeurt gemiddeld twee of drie keer per week. Er is dan weinig of geen nachtrust voor Marie, terwijl zij de volgende ochtend tóch weer present is op haar werk.

De zorg die ze in haar vrije tijd verleent in haar eigen kleine kliniekje is puur vrijwilligerswerk. Marie zal altijd een helpende hand bieden, ook aan de armste mensen die geen geld hebben om voor medicijnen te betalen. “Wie ziek is moet geholpen worden. Dat is mijn taak”, aldus Marie. Wij kunnen haar daarbij helpen. Van haar karige salaris koopt Marie nog wat medicijnen in, maar dat is bij lange na niet voldoende. De medicijnen zijn wel in Gambia te koop en worden nu met geld uit mijn Noodpot aangevuld.

Iedereen die haar leert kennen is vol bewondering voor hetgeen zij doet en hoe ze dat doet. Altijd vrolijk, optimistisch en met een fantastisch gevoel voor humor. Daardoor kan ze doen wat ze doet, want de situaties die zij meemaakt zijn vaak meer om te huilen dan om te lachen. Dat vraagt om een sterke persoonlijkheid. En dat is Marie! Marie heeft een wens: Niemand meer zonder medicijnen terug naar huis hoeven sturen, zodat met de weg naar haar kliniekje niet tevergeefs heeft afgelegd (vaak te voet of op een ezelskar). Daar zouden wij haar met z’n allen toch bij kunnen helpen?

Namens Marie en vele Gambiaanse mensen bij voorbaat een hartelijk dankjewel!

Thea Mom”