Stichting Jiki?

Stichting Jiki steunt kleinschalige optimistische lokale projecten in Gambia.

Dat doet Jiki vooral als ambassadeur. De vrijwilligers van Jiki vertellen u graag over het land en de geweldige mensen die vol optimisme aan plannen werken om niet alleen hun eigen situatie, maar die van hun gemeenschap en daarmee hun land te verbeteren.

Als u niet in de gelegenheid bent om Gambia zelf te gaan bezoeken (wat echt de moeite waard is) en als u niet in staat bent om de projecten die hier onder de aandacht gebracht worden rechtstreeks te ondersteunen, dan kan Jiki uw bijdrage voor u naar Gambia brengen.

Jiki draait volledig op vrijwilligers en de kosten van de stichting zelf worden door het bestuur gedragen. Uw bijdrage gaat dus gegarandeerd voor 100% naar de projecten die uw steun nodig hebben.

Waarom?

Hier in Nederland hebben we het goed en wij willen dat anderen het net zo goed krijgen. Realiseren we ons wel vaak genoeg hoe goed we het eigenlijk hebben, of hebben we het te druk? En bedenken we ons dan ook dat we onze welvaart voor een groot deel aan hun armoede te danken hebben? Het huidige ‘systeem’ zuigt nog steeds meer geld uit Afrika hierheen dan wij aan ontwikkelingshulp daarheen proberen te sturen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de neiging hebben onze ogen te sluiten voor de wereldproblematiek die we toch niet op kunnen lossen en die steeds maar schokkender in beeld gebracht wordt in de hoop ons verlammende pessimisme te doorbreken. Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar de realiteit is dat niets doen GEEN optie is!

Daarom vinden wij het hoog tijd voor wat eenvoudig optimisme.

  • Het optimisme dat we zelf gezien hebben bij de Gambianen en in bijzondere mensen die op kleine schaal aan hele grote dromen werken.
  • Het optimisme dat zij op ons overgebracht hebben en wij als mooiste souvenir mee naar huis mochten nemen om hier te delen.
  • Het optimisme dat wij vanuit onze omgeving vervolgens weer terug mochten brengen naar Gambia, in de vorm van enthousiast ingezamelde babykleding, navelklemmen, bloeddrukmeters en gereedschap.

Kortom: het optimisme dat, hoe klein het ook begint, inspireert, anderen aansteekt, groeit en uiteindelijk toch sterk genoeg zal zijn om het systeem te veranderen!

De vraag is dus eigenlijk niet ‘waarom?’, maar ‘waarom niet?’…

Doet u ook mee? Op deze website kunt u lezen over geweldige mensen die geweldige dingen doen en die uw steun goed kunnen gebruiken. Jiki steunt hen vanuit de gemeente Geertruidenberg en omstreken en hoopt dat zij ook op uw steun mogen rekenen :)

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft het hier reeds bestaande projecten die Jiki heeft leren kennen, bewondert en steunt. Tenzij anders vermeld bestaat er geen verder verband tussen de projecten of de mensen die ze runnen en Jiki.