Wide Open Walls & Ballabu Conservation Project

regio: Makasutu | Gambia

Wide Open Walls

& Ballabu Conservation

Niet actief ondersteund

Dit project wordt door Jiki op dit moment niet actief ondersteund, maar het is een prachtig project waar we graag uw aandacht voor blijven vragen en waar we indien nodig en mogelijk weer aan zullen bijdragen :)

De Gambianen die buiten de toeristische kustplaatsen wonen, hebben grote moeite om rond te komen. Veel van die mensen trekken daarom naar de kust in de hoop daar werk te vinden. Voor de meesten van hen is er echter geen werk. Het risico dat ze als zogenaamde ‘bumster’ de rijke westerse toeristen gaan proberen te paaien is groot.

De Britten James English en Lawrence Williams hebben daarom een flink aantal dorpshoofden verenigd in het Ballabu Conservation Project. Het project streeft ernaar om de leegloop van de dorpen in de mangroven tegen te gaan door werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd de natuur en cultuur in de leefgemeenschappen intact te laten.

Wide Open Walls (WOW) is, in aanvulling op het Makasutu Culture Forest en ter ondersteuning van de Ballabu Conservation Project in 2010 opgezet door Lawrence en James. WOW haalt straatkunstenaars naar Gambia, naar die kleine dorpjes die buiten het toeristische gebied liggen en daardoor leegloop ondervinden.

Daar gaan de kunstenaars niet alleen aan de slag met spuitbussen, kwasten en workshops, maar vooral ook in gesprek met de lokale bevolking. Ze leren van elkaar en de openbare kunstwerken die daardoor ontstaan zijn dan ook vooral een uiting van wederzijds respect, gedeelde inspiratie en hoop.

WOW_Xenz_2011

WOW_ROA_2012_02

Het resultaat:

  • De kunstwerken zelf lokken toeristen uit hun resorts aan de kust, waardoor de dorpen de kans krijgen om wat inkomsten te genereren, hetgeen hard nodig is en zo de leegloop kan tegengaan.
  • De lokale bevolking leert dat creativiteit een mogelijkheid biedt om in het levensonderhoud te voorzien en krijgt zo een alternatief geboden voor het bedelen aan de kust, waar het bij gebrek aan banen vaak op uitdraait als ze hun dorpen verlaten.

Stichting Jiki:

Kristel en Corine gingen in 2010 nietsvermoedend op vakantie naar de Gambiaanse zon en Makasutu Culture Forest. Zij hadden het grote geluk om precies op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en uitgenodigd te worden om het begin van de allereerste Wide Open Walls mee te maken. Sindsdien zijn zij grote fans.
In 2011 konden zij er helaas niet bij zijn, maar in 2012 waren zij weer van de partij.
Dat was tevens een van de laatste zetjes die zij nodig hadden om stichting Jiki in het leven te roepen. Hoewel Wide Open Walls slechts een van de projecten is die zij daar hebben leren kennen en willen ondersteunen, is het toch wel het meest bijzondere en optimistische. Hoewel dit project op dit moment niet actief door Jiki gesteund wordt, willen wij hier toch graag uw aandacht voor blijven vragen.

 

 

Stichting Jiki

(zn. Mandinka, Gambia:)
hoop,
vertrouwen,
betrouwbaarheid,
optimisme.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Gesteund door: