AFNOW

regio: Gunjur | Gambia

orphans kidz

 Afnow Logo

Abubakarr Siddique Foundation for Needy and Orphan Welfare (AFNOW)

Wezen en weduwen hebben het extra zwaar in Gambia. Wezen worden bijvoorbeeld wel opgenomen in het gezin van een oom of tante, maar iedereen van voldoende voedsel voorzien is al zo’n grote uitdaging dat scholing er vaak bij in schiet. AFNOW is daarom opgezet door Gambiaanse docenten om deze weeskinderen ook naar school te helpen en zo een kans te geven op een betere toekomst.

Inmiddels hebben zij hun werkzaamheden uitgebreid en verstrekken zij bijvoorbeeld ook microkredieten en cursussen aan weduwen, zodat die beter in staat zullen zijn om voor hun gezin te zorgen.  De man is in Gambia traditioneel namelijk nog degene die hoofdzakelijk voor het inkomen zorgt. AFNOW en Jiki werken momenteel aan een uitgebreider partnerschap.

Stichting Jiki

(zn. Mandinka, Gambia:)
hoop,
vertrouwen,
betrouwbaarheid,
optimisme.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Gesteund door: