Partnerschapsovereenkomst met AFNOW

Partnerschapsovereenkomst met AFNOW

Tijdens onze vakantie in Gambia zijn we natuurlijk ook op bezoek geweest bij AFNOW. Bij het kantoortje werden we opgewacht door de twee welzijnsmedewerkers van de regio, de voorzitter en de penningmeester van de stichting en een schare kinderen van uiteenlopende leeftijden die door AFNOW worden ondersteund. Een hartelijke ontvangst dus.

Medewerkers van AFNOW

De mannen achter AFNOW

We werden uitvoerig bedankt voor de steun bij onder andere de eerste zomerschool. Die dank brengen we hierbij graag aan jullie over. Bedankt! In een korte video was te zien dat de zomerschool onder de leerlingen erg populair was en uit tests en cijfers is gebleken dat de leerlingen ook echt met sprongen vooruit zijn gegaan. Ook dit jaar willen ze dus weer een zomerschool organiseren, maar dan wel met meer docenten, zodat aan de grote hoeveelheid leerlingen ook voldoende aandacht kan worden besteed. Met 6 docenten waren de klassen nu wel erg groot.

Eerste spullen uitdelen bij AFNOW

Uitreiken van wat eerste spulletjes

Het huidige reguliere schooljaar heeft AFNOW, mede dank zij jullie steun, bijna twee keer zoveel wezen en arme kinderen naar school kunnen sturen, dus dat is geweldig nieuws! Wij hopen natuurlijk dat deze stijgende lijn zich voortzet, zodat ook de kinderen die nu nog op de wachtlijst staan met een opleiding een toekomst voor zichzelf en hun land kunnen opbouwen. Iedereen die op die wachtlijst staat krijgt overigens wel zoveel mogelijk andere ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van tweedehands kleding die door de twee aanwezige welzijnsmedewerkers wordt verspreid. De kleding die we van jullie hebben ontvangen en te groot was voor de ukkies bij Marie hebben we deze keer samen met wat schriften, pennen en dergelijke dan ook afgegeven bij de organisatie. “Voor jullie lijkt dit misschien een heel klein gebaar, maar voor ons is het een bijzonder grote hulp!” was de reactie.

Jiki overhandigt donatie aan AFNOW

Jiki investeert weer in onderwijs

Lisette, voor het eerst in Gambia, was zeer onder de indruk van de ontmoetingen bij AFNOW en het werk dat daar verzet wordt. “Kippenvel!” Na een korte rondleiding en een eerste uitreiking van wat kleding, hebben we daarom vol vertrouwen een samenwerkingsovereenkomst met AFNOW getekend om te bekrachtigen dat wij ons samen met hen zullen inzetten om de positie van deze kwetsbare groep te verbeteren. In aanvulling op de geschonken goederen is er bovendien een donatie van € 500,- overhandigd. Het is aan de zeer kundige en betrouwbare vrijwilligers van AFNOW om te bepalen waar dat geld het hardst nodig is, maar met dit bedrag kunnen ze in ieder geval weer een volledige zomerschool voor 200 leerlingen organiseren :)