Het museum gaat eind dit jaar open!

Het museum gaat eind dit jaar open!

Lamin heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Hoewel er geen ebola bij Gambia in de buurt is geweest, zijn er veel vluchten geannuleerd en zijn veel reizigers weggebleven. Dit is voor alle Gambianen die in het toerisme werken (of op andere wijze afhankelijk zijn van het toerisme) een ramp. Gedurende het regenseizoen werken zij meestal op het land en sluiten ze kleine leningen af om de periode te overbruggen. Zodra het hoogseizoen dan weer begint kunnen ze die leningen vrij snel aflossen, maar dat ging dit seizoen voor velen van hen niet. Veel hotels bleven (gedeeltelijk) dicht, met alle ellende van dien.

Lamin met nieuwe museumstukken

Lamin laat trots zijn nieuwe aanwinsten zien

Ook Lamin had last van het geringe aantal toeristen. Normaal gesproken kan hij van zijn werk in het hoogseizoen genoeg geld opzij zetten om zijn museum mee op te bouwen, maar dat was dit jaar nauwelijks haalbaar. Hij heeft zijn collectie een klein beetje kunnen uitbreiden, maar de displays die nodig zijn om zijn museumstukken veilig in te tonen aan het publiek ontbreken nog. Ook zijn er wat minimale basisvoorzieningen nodig, zoals een kleine parkeerplaats op het terrein en toiletten. Samen met Lamin hebben we zijn plannen voor de komende maanden goed doorgesproken om ervoor te zorgen dat het museum aan het begin van het komende seizoen (november 2015) toch de deuren kan openen. Het museum heeft dan misschien nog niet de uitgebreide voorzieningen die Lamin graag zou realiseren, maar hij was met ons eens dat die ook later nog gerealiseerd kunnen worden naar behoefte.

Op dit moment wordt bekeken of de overheid de displays verschaft of dat Lamin die zelf moet regelen. Ik zal de komende periode helpen bij het maken van het nodige promotiemateriaal en Jiki heeft een donatie van € 250,- gedaan om te helpen met die laatste basisvoorzieningen. Footsteps heeft al een programma klaar staan voor de gasten en ook andere hotels in de regio hebben aangegeven het museum te willen promoten en steunen. Lamin heeft dus het afgelopen seizoen wel veel publiciteit en goodwill gegenereerd voor zijn museum en alles gedaan wat hij onder deze omstandigheden kon doen.

Gambiaans oefenschrift

Om te leren schrijven

Daarom vinden wij het extra belangrijk dat hij snel de deuren kan openen en deze betrokkenheid van belangrijke partijen niet kwijt raakt. Bovendien is het voor de regio van belang dat het museum komend seizoen mensen kan trekken en inkomen kan genereren. Jiki heeft dan ook aangegeven dat dit een voorwaarde is voor verdere steun. Wij hebben er namelijk alle vertrouwen in dat het museum er verder klaar voor is en snel genoeg voor zichzelf zal kunnen zorgen en kan uitbreiden als de deuren eenmaal open zijn :)